441م:21 اوت سال 441 ميلادي، يزدگرد دوم شاه وقت ايران از سلسله ساساني تصميم گرفت كه براي نزديك بودن به شمال خاوري كشور و جلوگيري از ورود باقيمانده هونها به فرارود (بخش شمال شرقي خراسان بزرگتر) موقتا پايتخت را از تيسفون (نزديك بغداد) به نيشابور (از شهرهاي خراسان) منتقل کند. شهرهاي بزرگ و معروف ديگر خراسان وقت عبارت بودند از سمرقند، بخارا، مرو، خجند، بلخ و هرات.

يزدگرد دوم كه 18 سال حكومت كرد در سال 438 ميلادي پس از مرگ پدرش، بهرام گور، شاه شده بود. همين هونهاي رانده شده به اروپا، كشور هونگري (هنگري - مجارستان) را به وجود آوردند كه "آتيلا" يكي از رهبرانشان بود.

رنگ پوست و قيافه هون ها بر حسب دوري و نزديكي شان از سرزمين مغولها با هم تفاوت داشت و آن دسته كه به درياي مازندران نزديكتر بودند پوستي سفيدتر داشتند و ايرانيان ايشان را هون سفيد خطاب مي كردند. ايرانيان همه هونها را "بدقيافه ها" مي خواندند و اين، براي هون ها عقده شده بود. به گونه اي كه پس از رسيدن به اروپا و فتوحات متعدد، بر هر نقطه اروپا، از روسيه امروز و سواحل دانوب تا آلمان و فرانسه كه استيلا مي يافتند زنان زيبا را به ازدواج خود در مي آوردند تا فرزندانشان تغيير قيافه بدهند و زيبا شوند و زيبايي نسبي مردم مجارستان به همين سبب است. هون ها پس از همسايه شدن با ايرانيان شيفته رعايت حق و قانون و نظام قضايي ايران شدند و به همين دليل در مناطق متصرفي خود، كمتر به كشتار مغلوبين و تسليم شدگان و تجاوز به عنف به زنان دست مي زدند.

پريسكوس Priscus مورخ نوشته است هون ها به هر تدبير و نقشه جنگي كه دست زدند تا وارد قلمرو ايران شوند موفق نشدند. يك بار به مدت 15 روز از كوهها عبور كردند تا از حاشيه درياي کاسپيان (درياي مازندران) وارد ايران شوند كه به محض سرازير شدن از كوه با سوار نظام ساساني كه در دنياي آن زمان نظير نداشت رو به رو شدند و همين وضعيت باعث شد كه روانه اروپا شوند و آنجا را مورد تاخت و تاز قرار دهند. از زماني كه هونها در ساحل دانوب استقرار يافتند، امپراتوري روم، ديگر روي آرامش نديد.

امپراتوران رومي پس از شكست هايي كه در دوران اردشير و پسرش شاپور يکم و نيز شاپور دوم از ايران خوردند به سياست تعرضي شان پايان دادند. اوگوستوس دكترين تازه اي ارايه داده بود و آن پايان يافتن سياست جهانگيري روميان و قناعت كردن به آن چه كه تا آن زمان داشتند بود و اين دكترين از زمان تيبريوس به صورت يك قانون نانوشته درآمد و از اين تاريخ، اين ايران بود كه روحيه تعرضي به خود گرفته بود به گونه اي كه رومي ها از ترس مجبور شدند، نخست يك پايتخت شرقي (قسطنطنيه) براي خود به وجود آورند و سپس به تجزيه امپراتوري تن دردهند و آن گاه در غرب تسليم مهاجران مهاجم شوند و از ميان بروند.

برتري ايرانيان در عهد ساسانيان عمدتا اين بود كه از دست يافتن به سلاحهاي تازه و تاكتيك جنگي جديد باز نمي ايستادند. نظام اداري و قضايي پيشرفته و خوبي داشتند. تلاش براي بهسازي تسليحات و تقويت روحيه سربازان امري روزانه بود كه متوقف نمي شد. ساسانيان به سواره نظام توجه كامل داشتند. دست سرباز در مصرف تير باز بود و مانند رومي ها و هون ها به 30 "تير" محدود نبود. هر سوار دو اسب ذخيره و يك يدك داشت و ارتش ايران داراي يك نيروي ضربتي هميشه آماده بود و روميان پس از استقرار در قسطنطنيه ابتكار نظامي ايران را تقليد كردند.

روميان پس از اين كه خود را زير فشار آتيلا ديدند او را هنگامي كه در ساحل درياي سياه سرگرم تاخت و تاز بود فريب دادند كه به قلمرو ايران وارد شد، ولي ايرانيان در مرز شمالي ارمنستان چنان گوشمالي به او دادند كه براي هميشه نام ايران را هم نبرد. تاخت و تاز هون ها در قلمرو روم با مرگ آتيلا در 453 ميلادي به تدريج پايان گرفت و سلطه ايشان تا مدتي محدود به قسمتي از مجارستان شد.

 

940م:ماكان كاكي يكي از سرداران احياء استقلال ايران كه بر شمال كشور حكومت داشت 21 اوت سال 940 ميلاد ي(329 هجري قمري) در جنگ با سربازان سردار ديگر ايراني از سامانيان كشته شد و خبر كشته شدن او بوسيله كبوترنامه بر كه بر پايش جمله «ماكان كاسمه ( ماکان بمانند اسمش شد يعني ديگر زنده نيست )» را بسته بودند تا سبك باشد به نصر ساماني در بخارا رسانده شد و اين روزي غم انگيز در تاريخ وطن ما است كه يك ايراني به دست ايراني ديگر كشته مي شد. حال آن كه در اصل هر دو يك هدف مقدس را كه تحقق استقلال وطن بود دنبال مي كردند.

 

1332م:محمدرضا پهلوي شاه وقت كه پس از شكست مرحله نخست برنامه براندازي حكومت دكتر مصدق در 25 مرداد، به ايتاليا فرار كرده بود در اين روز (21 اوت 1953)، دو روز پس از پيروزي كودتاي 28 مرداد 1332 در پيامي كه از رم فرستاده بود و از راديو تهران پخش شد به مردم وعده دمكراسي داد. وي اين قول را كه به آن عمل نكرد درست 25 سال بعد (2 شهريور 1357) در نطقي به منظور آرام كردن مردم تكرار كرد و گفت كه فقط اوست كه مي تواند در كشور دمكراسي (واقعي) برقرار كند كه ديگر كسي به آن توجه نكرد. هدف او از بيان اين مطلب اين بود كه مردم به وعده هاي انقلابيون در اين زمينه توجه نكنند.


1953م:21 اوت (30 مرداد) 1953 اعلام شد كه بازداشت هواداران دكتر مصدق و مقامات منصوب از جانب او در سراسر كشور ادامه دارد و تا بامداد اين روز بيش از دويست تن بازداشت شده اند و بسياري از مقامات دولتي بركنار شده و تصفيه ادارات ادامه خواهد داشت. بسياري از مقامات نيز خود كناره گيري كرده بودند از جمله الهيار صالح از سمت سفيري ايران در آمريكا. به گزارش رسانه ها كه در روزشمارها هم نقل شده است، در اين روز سرلشكر زاهدي به ديدار آيت الله كاشاني به منزل وي رفت كه در جريان اين ديدار دكتر بقايي، شمس قنات آبادي، حائري زاده و نادعلي كريمي هم آنجا بودند. در همه شهرها حكومت نظامي برقرار بود. نشريات چپگرا و ملي گرا از دو روز پيش تعطيل شده بودند.

 

سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش

 

1953م:ويليام بلوم W. Blum نويسنده و محقق انگليسي در كتاب خود درباره سيا، در يك جا نوشته است كه اواخر نوامبر سال 1952 مطابق آبان 1331 (پس از انتخاب ايزنهاور به عنوان رئيس جمهور بعدي امريكا) دولت انگلستان با كرميت روزولت (كيم) كه رئيس دائره سازمان اطلاعات مركزي امريكا در خاورميانه بود تماس گرفت و از او براي ساقط كردن دولت دكتر مصدق استمداد كرد كه روزولت پاسخ داد كه گمان نمي كند دولت انگلستان (چرچيل) براي جلب نظر ترومن براي براندازي دكتر مصدق شانس داشته باشد، بايد منتظر آغاز كار دولت تازه امريكا به رياست ژنرال ايزنهاور شود كه دو ماه ديگر حكومت را به دست مي گيرد. مولف كه جزئيات رويداد 28 مرداد را به رشته تحرير كشيده در جايي ديگر از كتاب خود نوشته است: در يكي از روزهاي ژوئن 1953 (دو ماه پيش از براندازي 28 مرداد) جان فاستر دالس وزير خارجه كابينه آيزنهاور وارد يك جلسه كاخ سفيد شد كه قرار بود در آن درباره وضعيت حكومت دكتر مصدق و خطر كمونيستهاي ايران بحث شود. دالس در اين جلسه به ذكر يك جمله اكتفا كرد كه ضمن اشاره به پوشه اي كه با خود آورده بود گفت: ما با اجراي اين طرح از شر مصدق لجوج و يكدنده آسوده خواهيم شد.

 

ويليام بلوم

 

2004م:وزيردفاع وقت جمهوري اسلامي در مصاحبه با تلويزيون عرب زبان الجزيره كه از قطر برنامه هاي خود را پخش مي كند در پاسخ به اين پرسش كه اگر آمريكا به تاسيسات اتمي ايران حمله كند، شما چه پاسخي خواهيد داد گفت كه ما نخواهيم نشست و دست روي دست نخواهيم گذارد تا ديگران هرچه بخواهند بكنند. برخي از فرماندهان نظامي ما معتقدند كه تاكتيك «حمله به منظور پيشگيري از حمله طرف مقابل( پيشدستي در حمله)» در انحصار آمريكا نيست (ماهم مي توانيم از اين تاكتيك استفاده كنيم). اين تنها آمريكا نيست كه در منطقه حضور دارد، ما هم هستيم. ما در خليج فارس حضور داريم و مي توانيم در افغانستان، از خوست تا قندهار، و نيز در عراق حضور داشته باشيم.

علي شمخاني وزير دفاع وقت جمهوري اسلامي كه مصاحبه او چهارشنبه 18 اوت 2004 از تلويزيون الجزيره پخش شد در پاسخ به پرسش ديگر درباره امكان حمله آمريكا و اسراييل به نيروگاه اتمي بوشهر(فقط) پاسخ داد كه از نظر ما حمله به هر نقطه از كشور حمله به همه كشور خواهد بود و ما با همه توان و امكانات به آن پاسخ خواهيم گفت. اسرائيل كه ما آن را يك «عامل شرّ» مي دانيم بدون چراغ سبز آمريكا دست به اقدام نظامي نخواهد زد، بنابراين ما نمي توانيم آمريكا و اسرائيل را از هم جدا بدانيم. حضور آمريكا در عراق دليل قوت و عنصر برتري اين كشور نيست بلكه يك عامل ضعف است (مهره اي ضعيف از زنجير نظامي). زيرا كه در صورت حمله به ايران، نظاميان آمريكايي در عراق به صورت گروگاني در چنگ ما خواهند بود.

شمخاني در اين مصاحبه به صورت اخطار گفت كه هرگونه حمله به تاسيسات اتمي ايران باعث خواهد شد كه ما به رعايت تعهدات خود در قبال آژانس بين المللي انرژي اتمي پايان دهيم.

آژانس فرانس پرس كه اين مطلب تلويزيون الجزيره را گزارش كرده بود به عنوان سابقه خبر، نوشته بود كه فرمانده گارد انقلاب ايران (سپاه پاسداران انقلاب) نيز قبلا اخطاركرده بود كه اگر اسرائيل به تاسيسات اتمي ايران حمله كند ما رآكتور اتمي آن كشور در «ديمونا» را مورد حمله موشکي قرار خواهيم داد. ما از ظرفيت موشکي کامل برخوردار هستيم.

اين جنگ کلمات (مبارزه رواني) آمريکا و اسرائيل از يک سوي و ايران از سوي ديگر تا به امروز (21 اوت 2008) ادامه داشته است.

 

علي شمخاني

 

2004م:« كارل مايدنز Carl Mydans» فتو ژورناليست معروف 18 اوت 2004 در 97 سالگي در گذشت. ابتكار مقاله عكس ( فوتو اسي Photo Essay) از اوست . وي بود كه نوشت يك عكس به گونه اي بايد گرفته شود كه برابر با يك كتاب، مطلب بيان دارد.

كارل ، متولد روسيه ، كه در 1930 از دانشگاه بوستون ليسانس روزنامه نگاري گرفته بود كار خود را با تهيه مطلب از دشواري آمريكاييان در جريان ركود اقتصادي بزرگ آغاز كرد، از مزارع پنبه در جنوب و از مشكلات مردم در يك شهر در شمال شرقي آمريكا عكس گرفت و تاريخ مستند و مصور آن دوران سخت را ثبت كرد تا آمريكاييان فراموش نكنند و خود را وارد چنان وضعيت سختي نسازند. او سپس بكار در مجله هاي لايف و تايم پرداخت. 36 سال براي لايف، در تمامي دوره اي كه به صورت هفتگي منتشر مي شد و شهرت آن به عكسهايش بود، كار كرد. با همسر خود «شليShelley» كه يك خبرنگار بود صحنه هاي جنگ جهاني دوم در اروپا، چين ، فيليپين و ... را پوشش داد. در اروپا از حمله شوروي به فنلاند و اشغال مناطق آلماني نشين چك اسلواكي آغاز كرده بود. در فيليپين با «شلي» به اسارت ژاپني ها در آمد و دو سال در بازداشت بود. عكس هاي كارل از خروج ( فرار ) مك آرتور از فيليپين ، كشتار چيني ها به دست نيروهاي ژاپني كه منحصر به فرد ( اختصاصي )است در كتابهاي تاريخ چاپ شده و هر روز در رسانه ها تجديد چاپ مي شود زيرا تنها، وي اين عكسها گرفته بود.

كارل از مراسم تسليم ژاپن در عرشه ناو ميسوري و آزمايش بمب هيدرژني عكس گرفت. دو كتاب مصور از كارل باقي مانده است يكي « صلح با تنش » و ديگري « از نگاه من ». كارل اواخر عمر براي موزه ها عكس مي گرفت و دوربين خود را متوجه آثار باقي ماندني كرده بود. وي يك دفترچه راهنما نيز براي خبرنگاران عكاس تاليف كرده كه حاوي اندرزهاي اوست. از جمله اين كه در صحنه هاي حساس، فورا فيلم را از دوربين خارج و از خود دور كنند تا اگر دستگير و يا بازرسي شوند ، فيلم از دست نرفته باشد( در آن زمان هنوز دوربين ديجيتال ساخته نشده بود). همچنين سعي كنند كه در صحنه عكس بگيرند، نه ساختگي و با عكس ساختگي و صحنه اي كه عموميت نداشته باشد به ژورناليسم خيانت نكنند. به علاوه، بيش از يك دوربين و به حد كافي فيلم با خود همراه داشته باشند و از هر كس و هرجا كه عكس مي گيرند اسامي و صحنه ها را يادداشت كنند كه فراموش نكنند چه بوده اند.

كارل كه 20 ماه مه 1907 به دنيا آمده بود از دو سال پيش كه «شلي» فوت شد ، ديگر دست به دوربين نبرد و از خانه خارج نشد.

پسر اين دو ژورناليست هم روزنامه نگار است و در نيويورك تايمز قلم مي زند.

 

کارل در نيمه عمر

 

1946م:21 اوت 1946، پس از سه روز زد و خورد ميان هندوها و مسلمانان هند در كلكته اعلام شد كه بيش از سه هزار تن كشته شده اند. نزاع براي اين بود كه انگلستان را متوجه كنند كه اگر درصدد دادن استقلال به هندوستان است وضع هر دو دسته را جدا از هم در نظر بگيرد.

 

1983م:21 اوت 1983 سناتور فيليپيني بنينو اكينو از مخالفان سياسي ماركوس رئيس جمهور وقت اين كشور كه مدتي به حالت خود ـ تبعيدي در آمريكا بسر مي برد به دولت فيليپين اطلاع داد كه قصد باز گشت به وطن را دارد و متعاقب آن به فيليپين باز گشت، ولي در فرودگاه مانيل (طبق دستور قبلي ماركوس) ترور شد. اين عمل آن چنان واكنشي در جهان داشت كه در پي آن حكومت ماركوس ساقط شد و فيليپيني ها همسر اكينو را كه تجربه سياسي هم نداشت به رياست جمهوري خود برگزيدند و سپس افشاگري برضد ماركوس (که بعدا در تبعيد و در جزاير هاوايي درگذشت) آغاز شد و .... عكس بالا، جسد آكينو را بر كف فرودگاه نشان مي دهد و آمبولانس ارتش براي انتقال جسد در آنجا ديده مي شود.

 

ترور دولتي «بنينو اكينو» و پيامدهاي آن

 

2004م:در آمريكا مثالي است به اين مفهوم كه قرار گرفتن نام افراد در فهرست هاي «مورد سوء ظن ـ واچ ليستWatch List » سازمانهاي دولتي آسان است ولي پاك كردن اسم از اين ليست ها كاري آسان و سريع نيست و گاهي هم ابدي مي شود. اين مثال براي سناتور ادوارد (تد) كندي چهره سرشناس و از معروفترين شخصيت هاي سياسي آمريكا هم صادق بوده است. وي (که در سال 2008 تحت عمل جراحي تومور مغز قرار گرفت) 19 اوت 2004 در كميسيون امور قضايي سناي آمريكا گفت: در ماه مارس پنج بار مرا كه چهاردهه است، هر هفته يكي ـ دو بار ميان واشنگتن و شهر بوستون رفت و آمد مي كنم و مسئله اي نبوده است از سوار شدن به هواپيماي مسافربر جلوگيري كردند و وقتي از ماموران مربوط دليل اين كار را پرسيدم گفتند كه نام من در فهرست «پرواز ممنوع ، نو ـ فلاي» است و نام كساني - از سوي وزارت امنيت - در اين ليست قرار مي گيرد كه براي امنيت سفر هوايي «خطر» شناخته شده باشند. سناتور کندي اضافه کرد: مي دانيم كه اين فهرست شامل تروريست هاي بالقوه و كساني است كه شديدا در معرض سوء ظن دولت آمريكا قرار دارند. در آن لحظه تشابه اسمي و اشتباه اداري نخستين چيزي بود كه به ذهن من خطور كرد و پيش خود گفتم كه هنگام تهيه ليست به مشخصات كامل «اين اسم» توجه نشده است. لذا شخصا با وزارت امنيت تماس گرفتم و تقاضاي اصلاح اشتباه را كردم ، ولي باز در فرودگاه مانع سوار شدنم به هواپيما شدند و من باز با آن وزارت تماس گرفتم و درخواست خود را تکرار کردم. سرانجام، پس از بار پنجم به «تام ريج» وزير (وقت) امنيت تلفن كردم و گفتم: ممكن است براي جمهوريخواهان يك خطر باشم ولي براي پرواز هوايي خطر نيستم. او دستور داد و اسم مرا از ليست حذف كردند. اين كه امروز در اين كميسيون اعتراض خود را مطرح و درخواست رسيدگي دارم به خاطر مردم است - مردمي كه نمي توانند بمانند من به شخص «تام ريج» و هر مقام ديگر تلفن كنند، درد سر برايشان باقي مي ماند و عقده مي شود و .... برخي براي انجام كارهاي حياتي قصد پرواز دارند و رفتن به هر نقطه كه با اتومبيل ميسر نيست. اين مسئله كه مي دانم بسياري را گرفتار خود ساخته بايد ريشه اي حل شود. سئوال من اين است كه چرا به درخواستهاي مكرر من ترتيب اثر داده نشد؛ چه مشكل اداري در كار بود. مي گويند اشتباه از كارمند مربوط بوده است. خوب، اين اشتباه براي اتباع معمولي هم اتفاق مي افتد. بايد پس از وصول اطلاع و درخواست مسئله را حل كنند. بنا براين تقاضا مي كنم وزير امنيت بيايد و توضيح بدهد تا مسئله مردم حل شود.

اين مطلب كه پنجشنبه شب(19 اوت) به همين صورت از شبكه سي. بي . اس. پخش شد، در روزنامه هاي آمريكا نيز به چاپ رسيده بود. شبكه سي بي اس جمعه شب( 20 اوت) گزارش كردكه چنين اتفاقي براي «جان لوئيس» نماينده ايالت جورجيا در كنگره آمريكا هم اتفاق افتاده بود.

 

Kennedy

 

2004م:افشاگري «ديويد هاك ورث» سرهنگ بازنشسته آمريكايي كه براي نخستين بار در وب سايت شخصي او انتشار يافته بود و سپس مورد تاييد بازرسان مربوط قرار گرفت؛ اينك وارد مذاكرات سناي آمريكا شده است. 19 اوت 2004 سه سناتور پيرامون آن سخن گفتند و درخواست توضيح و رسيدگي كامل كردند و گفتند: 8 ميليارد و 800 ميليون دلار كجاست؟.

خلاصه افشاگري سرهنگ «هاك ورث» در وب سايت خود (Hachworth.com) از اين قرار بود: حكمران نيروهاي اشغال كننده عراق پيش از ترك اين سمت 8 ميليارد و 800 ميليون دلار پول متعلق به عراق را به وزارتخانه هاي اين كشور تحويل داد تا آن را صرف نوسازي و عمران عراق كنند. اين پول از محل فروش نفت، دارايي بلوكه شده دولت صدام حسين در بانكها و نزد دولتهاي ديگر و نيز از مازاد برنامه سازمان ملل معروف به فروش نفت به منظور خريد دارو و غذا تامين شده بود. علاوه بر يك ميليارد دلار آن كه به جيب كمپاني هاليبورتون رفت، بقيه پول نيز باحسابسازي و جعل اسناد، توسط ادارات عراقي در مدتي كوتاه بالا كشيده شد كه اختلاس و كلاهبرداري است. يك مورد از اين اختلاس به آن صورت بوده است كه سازمان عراقي ... صورت داده است كه به 74 هزار نفر که کار «حفاظت» برعهده داشتند دستمزد پرداخت كرده است؛ حال آن كه اين سازمان نتوانست بيش از 8 هزار و 206 نام به دست دهد و تازه از اين عده فقط 603 نفرشان حقيقي بودند، يعني شناسايي و مشاهده شدند!.

بازرسان مربوط، اين افشاگري را تاييد و گزارش مبني بر وقوع كلاهبرداري كلان، اختلاس، تضييع و سوء استفاده از پول عراقي هاي جنگزده را داده اند.

سه سناتور دمكرات در اين زمينه از وزير دفاع آمريكا توضيح خواستند كه چرا حكمران سابق و هيات تعيين شده از سوي نيروهاي ائتلاف اين پول را بدون شرط و تعيين ضابطه خرج و هرگونه محكم كاري ديگر، در اختيار وزارتخانه هاي عراقي قرار داده كه آن را به اين صورت مورد سوء استفاده قرار دهند و مسئله بازسازي و عمران عراق همچنان لاينحل باقي بماند.

پس از اشغال نظامي عراق و طرد مقامات دولت بعثي، بسياري از فراريان بازگشته به عراق که در کشورهاي ديگر اقامت کرده بودند و يا اخراجي هاي اداري سابق مسئوليت سازمانهاي دولتي عراق را برعهده گرفتند و اين سوء استفاده در زمان آنان صورت گرفته بود.


2004م:«داگلاس بروتر Doug Bereuter» نماينده جمهوريخواه ايالت نبراسكا در كنگره آمريكا كه 13 دوره! اين سمت را برعهده داشته است در نامه اي براي موكلان خود (آن دسته كه از او پرسيده بودند) تاكيد كرده بود كه بنظر او جنگ عراق و اشغال نظامي اين كشور يك اشتباه بود. مفاد نامه بروتر در تاريخ 19 اوت 2004 در روزنامه هاي نبراسکا و سپس به نقل از آنها در ساير رسانه ها انتشار يافته بود.

وي كه نايب رئيس كميسيون اطلاعات مجلس نمايندگان و عضو ارشد كميسيون روابط خارجي اين مجلس است اضافه كرده بود: من به استناد گزارش سازمانهاي اطلاعاتي آمريکا كه صدام حسين داراي اسلحه كشتار جمعي و با القاعده در ارتباط است به تصويب درخواست رئيس جمهور كه مجوز جنگ خواسته بود راي موافق دادم كه اينك ثابت شده است كه آن گزارش خلاف واقع بوده است. اگر اين گزارش نبود من راي به جنگ کردن نمي دادم. من پس از اين دوره، از نمايندگي كنار مي روم. شما بايد از نماينده بعدي خود بخواهيد كه تحقيق كند كه آيا گزارش خلاف واقع سازمانهاي اطلاعاتي تعمدي بوده است (دولت دستور چنين جعلي را داده بود) و يا صرفا از روي اشتباه و سهل انگاري.

بسياري از رسانه ها و مقامات سياسي آمريكا از «بروتر» كه چنين نامه اي را ارسال داشته و اين گونه عريان و بدون ملاحظه اعتراف به اشتباه خود كرده بود به عنوان عنصري شجاع و دلير ياد كرده اند ولي جمهوريخوان گفته اند كه وي صرفا نظر شخصي اش را بيان داشته است.

در تحقيقاتي که در طول چهار سال بعد صورت گرفت، خلاف واقع بودن آن گزارش تاييد شد و ديويد ساسکايند در کتابي که در سال 2008 منتشر ساخت نوشته است که به دستور شخص جورج بوش چنين گزارشي تهيه شده بود تا از کنگره مجوز تعرض نظامي به عراق را به دست آورد!.

 

بروتر


2004م:تا 20 اوت 2004 ، روسيه جزيره ساخالين را به صورت يك مركز بزرگ (ترمينال) صدور نفت و گاز مايع در آورده بود. در برنامه هاي روسيه است که در مكزيك يك كارخانه گاز مايع تاسيس كند و به تامين گاز و نفت ايالات غربي آمريكا و ژاپن از ساخالين بپردازد و به كشورهاي منطقه آندز Ands در آمريكاي لاتين نيز سوخت صادر كند و يك صادر كننده نفت به منطقه اقيانوس آرام باشد. نفت روسيه كه نزديكتر به اين بازارهاي مصرف است ارزانتر از نفت خاور ميانه تمام مي شود. انتقال نفت روسيه به چين و بعدا كره جنوبي از طريق لوله خواهد بود.

چند رسانه آمريكايي در اوت 2004 با اشاره به بالا ـ پايين رفتن (نوسان) بهاي نفت خام به اراده روسيه، از اين كشور به عنوان «ابر قدرت نفت» نام برده و نوشته بودند كه روسيه در حال حاضر به دليل معاملات تسليحاتي وسيع با چين و هند و داشتن دوستي نزديك با هر دو كشور يك ابر قدرت صدور اسلحه نيز محسوب مي شود كه بعدا نيز بر ميزان صادرات اسلحه از اين كشور افزوده خواهد شد.

 

1954م:تصميم 19 فوريه 1954 نيكيتا خروشچف مبني بر وابسته كردن جمهوري سوسياليستي كريمه به اوكراين، پس از تصويب در شوراي عالي شوروي از بيستم اوت همين سال به اجرا درآمد. تا اين زمان كريمه (شبه جزيره اي در درياي سياه) يك منطقه خودمختار وابسته به جمهوري روسيه بود. برخي از مورخان اين اقدام خروشچف را كه زاده يك روستا در مرز اوكراين و روسيه (بزرگ شده در اوكراين) و از 1953 دبير يكم حزب حاكم اتحاد شوروي بود «پارتي بازي خروشچف به سود اوكراين» عنوان داده اند زيرا كه كريمه (به زبان روسي: كروم) از دو قرن پيش از آن وابسته به روسيه و اكثريت ساكنان آن نيز روس بودند و اوكرايني هاي كريمه اقليت كوچكي را تشكيل مي دادند. اين دسته از مورخين نوشته اند كه خروشچف با اين كار خواسته بود كه از پارتي بازي استالين تقليد كند زيرا كه استالين در زمان خود، «اوستيا» را به جنوبي و شمالي قسمت و بخش جنوبي را ضميمه گرجستان (زادگاه خود) كرده بود حال آنكه اوستيايي ها «گرجي» نبوده اند. در آن زمان، حتي تصوّر آن هم نمي رفت كه روزگاري اتحاد شوروي فروبپاشد و بنابراين تقسيمات جغرافيايي آن ساختگي (مصنوعي، الگويي براي زمان جهاني شدن حكومت و به لحاظ تسهيلات اداري) بود و واقعيت نداشت. در همان زمان كه خروشچف پيشنهاد وابسته كردن كريمه به اوكراين را به شوراي عالي شوروي داد، چند تني بودند كه مخالفت كردند ولي به آنان گفته شده بود كه روسها از زمان تامين وحدت (قرن پانزدهم) هميشه امپراتوري داشته اند و «امپراتوري بودن» در ذهن روس ها نقش بسته و بخشي از روحيه آنان شده است و بنابراين، جدايي اوكراين و روسيه از هم قابل تصوّر هم نيست. با اين استدلال و با توجه به سرشت روسها (سپاه وري و اعمال اراده به هر بها)، مخالفان الحاق كريمه ساكت شدند. اما كاري كه در آن زمان «شدني» بنظر نمي رسيد در دو سال اول دهه 1990 عملي شد و ....

 

Stalin -- Khrushchev


1680: قبيله بوميان آمريکايي پوئبلو pueblo که اسپانيايي هاي اشغالگر را در " سانتافه " شکست داده بودند تصرف اين شهر را تکميل کردند.

1878: انجمن وکلاي دادگستري آمريکا ( a.b.a.) تشکيل و در شهر نيويورک آغاز بکار کرد.

1940: تروتسکي که در مکزيک در يک توطئه ترور شديدا مجروح شده بود در بيمارستان در گذشت.

1945: انقضاي برنامه قرض و کرايه ( lend - lease program) که در جريان جنگ جهاني دوم به اجرا در آمده بود به تصميم هري ترومن رئيس جمهور وقت آمريکا اعلام شد.

1956:کيم کاترالKim Cattrall بازيگر انگليسي فيلمهاي سينمايي از جمله "جنگ ستارگان" در ليور پول يه دنيا آمد.

1959: مجمع الجزاير هاوايي واقع در اقيانوس آرام که هزاران کيلو متر از خاک اصلي آمريکا فاصله دارد ايالت پنجاهم آن کشور شد. براي ضميمه شدن هاوايي به آمريکا ،نزديک به يک قرن برنامه پشت برنامه اجرا شده بود که داستاني مفصل است.

1963: در ويتنام جنوبي حکومت نظامي بر قرار شد که تشديد زد و خوردها را که تا 12 سال بعد از آن طول کشيد به دنبال داشت.

1991: کودتاي نيم بند مسکو بر ضد گورباچف که به يک بازي شبيه بود پايان يافت.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mehrvarzanco |

 

ماه تولد فال روزانه - سه شنبه 19 مرداد  1389 بز

فال روز متولدین فروردین: امروز روزی است كه همه اطرافیانتان كاملاً با شما مخالف هستند، حتی اگر شما بدانید كه چه حرفهایی باید بزنید، باز هم آنها حرفهای شما را تأیید نخواهند كرد! اما با وجود این شما باز هم می‌خواهید حرف خود را بزنید!! فراموش نكنید كه شما بالاخره از این نمایش خسته می‌شوید و این موضوع پیامهای شما را كاهش می‌دهد. حرفهای خود را بزنید و بعد ساكت شوید، در این صورت می‌توانید به صحبتهای افراد دیگر هم گوش بدهید.

گاو

فال روز متولدین اردیبهشت: امروز شما مشتاقانه می‌خواهید در مورد موضوعی كه ازش روی گردان بودید تحقیق كنید. همه ترس و هراسهای شما نسبت به این موضوع امروز كاملاً از بین رفته است. شما خیلی دوست دارید كه دیگران هم نقطه نظرات شما را بشنوند، چرا كه می‌دانید هم اكنون تأثیر فوق‌العاده ای بر دیگران خواهید گذاشت. فقط یادتان باشد قبل از اینكه به موضوع بعدی بپردازید به آنها فرصت كافی بدهید كه نظرشان را درباره گفته‌های شما بگویند.

ارديبهشت دوقلوها

فال روز متولدین خرداد:  امروز شما می‌توانید بین روش بی‌تكلف خاص خودتان و شیوه مستقیم تر در ابراز كردن احساسات تعادل برقرار كنید. دانستن اینكه دیگران در پشت این شوخ طبعی و بذله گویی شما چه چیزی را می‌بینند، موضوع خیلی مهمی‌است. بنابراین به بذله گویی خود ادامه بدهید تا این گفتگو بیشتر طول بكشد. با خود آنها به فضای احساسیشان وارد شوید و بعد ببینید كه چه احساسی دارید.

خرداد خرچنگ

فال روز متولدین تیر: امروز اصلاً نمی‌توان این حقیقت كه حسهای شما خیلی قوی هستند را كتمان كرد. اكنون شما دلتان می‌خواهد كه به كشف ناشناخته ها بروید، اما این ناشناخته‌ها آن طور كه شما دوست داشتید خیلی رازآمیز و بی كران نیستند. در عوض اگر شما حسابهای بانكیتان را متعادل كنید و یا مشكل صورت حسابهای پرداخت نشده‌تان را حل كنید، شاید مشكلات جدیدتان خیلی پیش پا افتاده و معمولی جلوه كنند.

تير شير

فال روز متولدین مرداد: شما اعتقاد دارید كه اگر اصلاً تاریكی و هیچ چیز مبهمی‌وجود نداشته باشد - و یا حداقل هركس یك چراق قوه دستش بگیرد و در ظلمات و تاریكی آن را روشن كند!!- شما شادتر خواهید شد. حالا شما تصمیم گرفته‌اید وقتی كه قدرت آنها كم می‌شود خودتان رازها را كشف كنید. یادتان باشد كه اصلاً خوب نیست از اعتماد دیگران سوءاستفاده كنید.

مرداد

فال روز متولدین شهریور: شما دوست ندارید به افرادی كه می‌خواهند در مورد موضوعات روان شناسی صحبت كنند اعتماد كنید، چراكه شما فكر می‌كنند اینجور مسائل موضوعاتی خصوصی و شخصی هستند. شاید فلسفه شما این است كه فقط باید در مورد موضوعات كلی و ضروری صحبت كرد و نه هیچ چیز دیگر، اما حالا شما وسوسه می‌شوید كه ذهنتان را ازچیزهایی كه تا حالا پیش خود نگه داشته اید پاك كنید. ولی باید به آرامی‌شروع كنید، وگرنه شما بیشتر از آن چیزی كه قصد داشتید  بگویید را فاش خواهید كرد.

شهريور

ترازو

فال روز متولدین مهر: امروز روابط اجتماعی شما قوی تر شده است و می‌توانید در مورد چیزهایی كه تا بحال ازشان فرار می‌كردید صحبت كنید. در حالی كه در نظر دارید با فردی كه قبلاً به شما اعتماد كرده تبادل نظر كنید ولی چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد. دیگر لازم نیست كه كار دیگری انجام دهید.گفتن حقیقت به اندازه كافی خوب است و همه چیز را درست خواهد كرد.

مهر عقرب

فال روز متولدین آبان: نسبت به دیروز امروز برایتان راحت‌تر است كه تصمیم مهمی‌بگیرید. اما خیلی اهمیت دارد كه همین امروز این كار را بكنید، چون فردا تصمیم‌گیری باز هم سخت‌تر خواهد شد. عطارد با پلوتو كه در جلویش قرار دارد گفتگو و گپ دوستانه‌ای دارد و به شما این امكان را می‌دهد كه از این گفتگو سود ببرید. چرا كه موضوعات پنهانی را آشكار می‌كند و مشكلات را به شما نشان می‌دهد.

آبان

کماندار

فال روز متولدین آذر: امروز شما وقتی كه به یاد یك سنت مذهبی قدیمی ‌می‌افتید و یا وقتی یك جشن و مراسم مذهبی متفاوتی را یاد می‌گیرید، این آیین وتشریفات مذهبی برایتان خیلی جذاب و دوست داشتنی خواهد بود. شاید شما بخواهید دیگران هم این چیزها را بدانند، ولی ابتدا باید در موردش به آنها توضیح بدهید. ولی مشكل اینجاست كه شاید آنها به اندازه شما علاقه و هیجان نداشته باشند. به جای اینكه صبر كنید تا آنها از شما بخواهند كه دیگر در مورد این موضوع صحبت نكنید، خودتان این كار را بكنید و لزوماً با كسانی صحبت كنید كه با شما هم عقیده‌اند.

آذر بز

فال روز متولدین دی: هدف شما این است كه نظریاتتان برپایه دیدگاه های قابل قبول باشد، اما همین كه شروع به صحبت می‌كنید چیزهایی را كه نمی‌خواستید كسی بداند را هم فاش می‌كنید. پس امروز همین طوری بدون برنامه قبلی صحبت كنید؛ اول برای خود برنامه‌ریزی كنید و بعد شروع كنید. این كار بهتان كمك می‌كند كه در مسیر خود باقی بمانید و بیشتر از آنچه باید بگویید حرف نزنید.

دي آبگير

فال روز متولدین بهمن: مثل اینكه وقت شما در حال تمام شدن است!!! اگر فردی می‌خواهد با شما صحبت كند و حرفی برای گفتن دارد، از صحبت كردن با او امتناع نكنید، برای اینكه شاید روزهای آینده فرصت و زمان كافی برای صحبت كردن در مورد احساساتتان را نداشته باشید. فراموش نكنید كه با آگاهی بعضی از دیدگاه‌های درست را قبول كنید، چون كه شما با دید خاص خودتان به جهان اطرافتان نگاه می‌كنید و این نوع نگاه همه چیز را بزرگتر از حد واقع به شما نشان می‌دهد.

بهمن

دو ماهي که خلاف جهت هم شناميکنند

فال روز متولدین اسفند: امروز وقتی رشته كلامتان در حین صحبت كردن پاره شود شما خیلی عصبانی می‌شوید. با فكر كردن به اینكه چه حرفی می‌خواستید بزنید وقتتان را تلف نكنید، برای اینكه هم اكنون همه شرایط بر علیه شماست. به جای اینكه بحث را به سمت موضوع خاطره انگیزی بكشانید، فقط بگذارید شور و هیجان شما گفتگو را هدایت كند. مطمئن باشید كه اگر این كار را بكنید، راضی‌تر خواهید شد.

اسفند

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mehrvarzanco |

 

 

 

اعتراض باشگاه پرسپولیس به رای کمیته انضباطی

 

محرومیت و جریمه‌ای که کمیته انضباطی برای باشگاه پرسپولیس درنظر گرفته است، اعتراض این باشگاه را به دنبال داشت.

روابط عمومی باشگاه پرسپولیس چهارشنبه شب اعلام کرد که این باشگاه نسبت به حکم صادره از سوی کمیته انضباطی در خصوص حوادث دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی اعتراض دارد و در خصوص اتفاقات بازی اول این تیم در لیگ دهم خود را در جایگاه شاکی می­داند.

باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است: با وجود اینکه باشگاه پرسپولیس در دیدار برابر تراکتورسازی به عنوان میزبان انتظار بهره‌برداری از مزایای میزبانی را داشت اما برخورد و حرکات تحریک‌آمیز هواداران منتسب به تراکتورسازی از همان ابتدا جو مسموم و غیرقابل انتظاری را در ورزشگاه به وجود آورد، تا حدی که در برخی صحنه‌ها به تحریک هواداران پرسپولیس انجامید و متأسفانه شاهد صحنه‌های تأسف‌باری از جمله هجوم بطری‌ها و دیگر اشیای هواداران منتسب به تراکتورسازی هنگام ورود تیم پرسپولیس به زمین بودیم. صحنه‌هایی که در ورزشگاه‌ها کمتر شاهد آن هستیم که تیم میزبان مورد تعدی واقع شود.

باشگاه پرسپولیس چهارشنبه شب به صورت مکتوب اعتراض خود را به فدراسیون فوتبال ارائه کرد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mehrvarzanco |

ماه تولد

فال روزانه - دوشنبه 11 مهر 1390

بز

 فال روز متولدین فروردین: اگر امروز شما صبور باشید شانس رسیدن به اهدافتان نیز بیشتر می‌شود. ولی این سخن بدین معنی نیست كه اگر گوشه‌ای بنشینید و هیچ كاری انجام ندهید باز هم به اهدافتان می‌رسید. كار كردن با آرامش و اختصاص دادن زمان بیشتری برای تمام كردن كارهایی كه قبلاً برایشان برنامه‌ریزی كرده بودید به معنای تنبلی كردن نیست. فراموش نكنید كه هیچ نوع مانعی نمی‌تواند جلوی موفقیت شما را بگیرد. موانع فقط می‌توانند سرعت شما را كندتر كرده و بهتان یادآوری كنند كه باید سخت‌تر كار كنید.

گاو

فال روز متولدین اردیبهشت: اگر شما فكر می‌كنید كه باید تحصیلاتتان را ادامه داده و یا اینكه در یك رشته تحصیلی جدید درس بخوانید، مطمئناً برای رسیدن به این منظور زمان كافی خواهید داشت. هم اكنون برنامه‌ریزی كردن برای ادامه تحصیل دادن در آینده ایده خوبی است، برای اینكه شما تعادلی منطقی بین عمل گرایی و رویا پردازی دارید. تمام امكاناتی كه وجود دارد را پیش خود مجسم كنید و از بین آنها آنچه را كه برایتان بیشتر اهمیت دارد را انتخاب كنید.

ارديبهشت دوقلوها

فال روز متولدین خرداد: كمتر فعالیت كردن و بیان كردن احساساتتان باعث ناراحتی شما می‌شود، برای آنكه معمولاً برایتان راحت است كه مشكلات را حل نشده رها كرده و در موردشان صحبت نكنید. با وجود این شما اكنون می‌توانید به پیشرفت احساسی مهمی دست یابید، اما نمی‌توانید با موانعی كه وجود دارند مقابله كنید. امروز روی پروژه‌های جدیدتان كار نكنید و اگر امكان داشت حتی به تلفنها و ایمیل‌ها نیز پاسخ ندهید.

خرداد خرچنگ

فال روز متولدین تیر: برای شما خیلی سخت است كه عشقتان را به فردی كه با شما احساس راحتی می‌كند ابراز كنید. شاید دیگران توانایی درك میزان عشق شما را نداشته باشند و همچنین ترسها و نگرانی‌های آنها اصلاً شبیه ترسها و نگرانی‌های شما نیست. فراموش نكنید كه میزان حساسیت افراد دیگر به اندازه شما نیست.

تير شير

فال روز متولدین مرداد: زمانی كه شما در برابر سرما مقاومت می‌كنید و یا وقتی كه كمی آفتاب زده می‌شوید، مسائل مربوط به سلامتی اهمیت بیشتری پیدا می‌كنند. اما حتی اگر شما كاملاً سالم هستید و احساس خوبی دارید، باز هم بهتر است كه برنامه‌های ورزشی‌تان را تغییر داده و رژیم غذایی‌تان را نیز اصلاح كنید. ایجاد كردن برنامه‌های روزانه‌ای كه باعث افزایش سلامتی شما می‌شوند امروز نسبت به قبل اهمیت بیشتری یافته‌اند.

مرداد

فال روز متولدین شهریور: در حالیكه ماه در پنجمین خانه شما كه مربوط به تفریح و بازی می‌شود قرار دارد، شما باید نقشه‌هایی را كه در سر دارید تا چند روز آینده كنار بگذارید. طبیعتاً هنوز لازم است كه به وظایف منظم روزانه‌تان توجه كنید، اما باید وقتی را نیز به تفریح و بازی كردن اختصاص بدهید. البته این مورد فقط مربوط به وظایف كاری شما نمی‌شود؛ بلكه شامل فعالیتهای ورزشی و اجتماعی نیز می‌شود. بنابراین اطمینان حاصل كنید كه كاملاً انرژی تازه‌ای كسب كرده‌اید.

شهريور ترازو

فال روز متولدین مهر: ممكن است امروز نیاز پیدا كنید كه به مسائل خانوادگی‌تان توجه كنید، اگرچه این كار برایتان مشكل ساز نیست، اما می‌تواند بین شما و ارتباطات اجتماعی و حرفه‌ای دیگرتان فاصله بیندازد. به جای اینكه به خاطر كارهایی كه مجبورید انجامشان دهید اعتراض كنید، اولویت را به كارهایی بدهید كه هم اكنون پیش روی شما قرار دارند و بعد به سر كار بروید. وقتی كه توانستید كارهایتان را در كمترین زمان ممكن كه اصلاً تصورش را هم نمی‌كردید به اتمام برسانید، شگفت‌زده خواهید شد.

مهر عقرب

فال روز متولدین آبان: اگر شما كارهایتان را به تعویق انداخته‌اید، امروز زمان خیلی خوبی برای انجام دادن كارهای نیمه تمامتان است. ماه در سومین خانه ارتباطات شما قرار دارد و اكنون برای نوشتن نامه، فرستادن یك پیغام و یا تلفن زدن در خصوص موضوع مهمی كه مدتها آن را به عقب انداخته بوده‌اید زمان فوق العاده‌ای است. از بین بردن ابهامات و نكات مبهم نیازمند توجه و تمركز زیادی است، اما باعث می‌شود كه شما بعداً احساس بهتری نسبت به خودتان پیدا كنید.

آبان کماندار

فال روز متولدین آذر: امروز صحبت كردن در مورد نقاط ضعفتان با یكی از دوستان نتایج شگفت‌انگیزی را به دنبال دارد. اظهار نظرات خالصانه دوستتان باعث می‌شود دیدگاهی كه شما نسبت به خودتان دارید تغییر كند. اطلاعاتی كه شما امروز می‌گیرید چیزهای جدیدی نیستند، فقط شما بیشتر مشتاق هستید كه با حقیقت روبرو شوید. انطعاف پذیر بودن و صادق بودن با دیگران در نهایت باعث می‌شود اعتماد به نفس از دست رفته‌تان را بازیابید.

آذر بز

فال روز متولدین دی: امروز در حالیكه ماه در نشانه شما به ژوپیتر خوش بین ملحق می‌شود، شما می‌توانید برای رسیدن به اهدافتان بیشتر از همیشه به تواناییهای خود ایمان داشته باشید. اعتماد به نفس داشتن خصلت بدی نیست، اما اگر بیشتر از توانایی‌هایتان مسئولیت قبول كنید كمی به دردسر خواهید افتاد. تا جایی كه امكان دارد واقع‌بین باشید؛ اگر شما مطمئن نیستید برای قبول كردن یك مسئولیت چقدر لازم است رویش كار كنید، قبل از اینكه جواب مثبت داده و آن را قبول كنید در موردش كاملاً صحبت كرده و آن را بررسی كنید.

دي آبگير

فال روز متولدین بهمن: جدیداً رویاهای شما ریشه در واقعیت ندارند؛ در عوض شما می‌توانید هر جا كه زندگی شما را هدایت كرد بروید و در آن زمینه رویا‌پردازی كنید. شما با قرار صحیح خود در یك طرح توانایی عجیبی در تشریح كردن آن دارید. آن چیزهایی كه اهمیت بیشتری برایتان دارند تبدیل به یرنامه‌های واقعی می‌شوند، با استفاده از درك و بصیرت خود مواردی را انتخاب كنید كه برایتان بیشترین فایده را داشته باشد.

بهمن دو ماهي که خلاف جهت هم شناميکنند

فال روز متولدین اسفند: امروز برایتان جالب‌تر است كه به جای كار كردن وقتتان را با فردی كه دوستش دایرید سپری كنید، و دوست دارید كه شادی‌هایتان را با او سهیم شوید. هرچقدر هم كه این عمل شما زیبا باشد، ولی بسیار مهم است كه در این كار زیاده روی نكنید، چون قبل از اینكه متوجه بشوید چه اتفاقی افتاده است خسته خواهید شد. همه محبت خود را وقف دیگران نكرده و به خودتان هم برسید. وقتی كه خودتان كاملاً سرحال بودید آن وقت انرژی كافی دارید كه به دیگران هم محبت كنید.

اسفند

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mehrvarzanco |

 

 

 اخباري آناليزور تيم فوتبال راه‌آهن شد

 

 

اخباري آناليزور تيم فوتبال راه‌آهن شد

سرمربي تيم فوتبال راه‌آهن آناليزور اين فصل خود را انتخاب كرد.

با نظر رسول كربكندي و تاييد محمد حسن انصاري فرد، سعيد اخباري آناليزور اين فصل راه آهن شد.
اخباري با امضاي قرارداد با باشگاه راه‌آهن، در ليگ دهم امور مربوط به آناليز اين تيم را انجام مي دهد.

تيم راه آهن صبح امروز براي برگزاري اردوي يك هفته اي راهي تركيه شد.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mehrvarzanco |

اهمیت استفاده از نخ دندان


به استفاده از نخ دندان بسیار توصیه می شود،اما چرا ؟

حتما شما هم می‌دانیدکه اگر نخ دندان نکشید پلاک‌های چسبنده در بین دندان‌های شما قرار گرفته و می‌تواند باعث بروز بیماری‌های لثه و مشکلات سلامت شوند. اما با این حال هنوز هم بسیاری هستند که نخ دندان نمی‌کشند.


اما شاید تحقیقات جدید باعث شود که شما در استفاده از نخ دندان انگیزه بیشتری داشته باشید. دانشمندان معتقدند کشیدن نخ دندان در طولانی‌مدت تاثیر بیش‌تری نسبت به جراحی پلاستیک در مبارزه با اثرات پیر شدن دارد.
اگر شما هر روز نخ دندان نکشید، 40 درصد از سطح دندان شما کثیف باقی خواهد ماند. این باعث می‌شود لکه‌ها و زردی‌ها بین و در اطراف دندان‌های شما باقی بماند.
رشد پلاک‌های دندانی هم‌چنین می‌تواند منجر به التهاب لثه شده که اولین مرحله از ابتلا به بیماری‌های لثه را شامل می‌شود. این بیماری می‌تواند باعث خونریزی و حساسیت لثه‌ها شده و در نهایت منجر به تحلیل لثه و از دست رفتن استخوان‌ها در ناحیه دهان شود.
ایجاد فاصله در بین دندان‌ها و عدم توازن در بافت‌های لثه باعث می‌شود که شما ظاهر پیرتری داشته باشید.
البته اوضاع می‌تواند از این هم بدتر شود. بیماری‌های لثه می‌توانند در نهایت باعث از بین رفتن استخوان‌های فک و دهان شود.
زمانی که بیماری لثه شروع به خوردن استخوان می‌کند، تغییراتی در ظاهر صورت ایجاد می‌شود. زمانی که یک دندان از دست می‌رود، هیچ دلیل برای وجود استخوان در آن منطقه وجود ندارد. به این ترتیب می‌توان گفت که بیماری‌های دندانی باعث زشت شدن صورت و به وجود آمدن حفره‌هایی در ناحیه چانه و لب‌ها شده و در این مناطق چین و چروک به وجود می‌آید.
اما برای از بین بردن این آسیب‌‌ها چندان به جراحی پلاستیک امید نداشته باشید. در تحقیقی که در نشریه اعمال بازسازی و پلاستیک انجام شده است، محققان متوجه شدند از دست رفتن استخوان با روش‌های جراحی چندان قابل اصلاح نیست.
حتی اگر شما تلاش کنید دندان از دست رفته را جایگزین کنید، معمولا استخوان کافی برای کاشت دندان وجود ندارد و نمی‌توان نقش دندان اصلی را به طور کامل در دهان تامین کرد...../تحلیل:خبرآنلاینادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mehrvarzanco |

 

تغذیه با شیر مادر، در غیاب خود مادر

 

دلتان برای همکاران و محیط کارتان تنگ شده؟ تصمیم گرفته‌اید به سر کار برگردید؟ پس باید برنامه شیردهی‌تان را تنظیم کنید. شاید توصیه‌هایی که من از کارشناسان و متخصصان اطفال در انجمن تغذیه با شیر مادر گرفتم، راهگشای شما باشد... حتما می‌دانید برای مواقعی که بیرون از منزل هستید باید شیرتان را دوشیده و ذخیره کنید.

 

اما این کار به این سادگی‌ها نیست و اصولی دارد. خانم دکتر در ابتدا لیستی از ظروف لازم را به من داد که شامل ظروف پلاستیکی یا شیشه‌ای با سرپوش محکم بود تا هوا در آن نفوذ نکند. یک‌سری کیسه‌های پلاستیکی مخصوص ذخیره شیر مادر نیز هستند که برای ذخیره کمتر از ۷۲ ساعت مناسب است. به من گفتند اگر دوشیدن با دست سخت است. باید پمپ مخصوص نیز بخرم. قبل از دوشیدن باید دست‌ها و ظروف را خوب شسته و آماده شویم. دوستان خوبم اگر شیر را در مقادیر کم ذخیره کنید، بهتر است و از دور ریختن شیر خورده نشده جلوگیری می‌شود.

 

بچه‌ها در هر وعده حدود ۶۰ تا ۱۲۰ میلی‌لیتر شیر می‌خورند بنابراین برای ذخیره شیر در وعده‌های ۶۰ میلی‌لیتری شاید لازم باشد چند بار در روز شیر خود را بدوشید و سپس همه را با هم در یک ظرف ذخیره کنید. البته به شرط اینکه شیر تازه دوشیده شده و گرم را قبل از اینکه با شیر قبلی مخلوط کنید حدود یک ساعت در قسمت اصلی بدنه یخچال بگذارید تا سرد شود و سپس به شیر دوشیده شده همان روز اضافه کنید.

 

اگر ساعت کاری شما طوری است که نیازی به فریز کردن شیر نیست، بهتر است بدانید شیر دوشیده‌شده‌تان در دمای اتاق ۲۵ درجه سانتی‌گراد حدود ۶ تا ۸ ساعت قابل نگهداری است ولی در این روزهای گرم حتما سرپوش شیر را قرار داده و آن را با یک حوله سرد پوشانده و در محل خنک اتاق نگهداری کنید. اگر شیر در کنار کیسه یخ باشد تا ۲۴ ساعت و اگر در دمای ۴ درجه یخچال باشد تا چهار روز قابل نگهداری است. رنگ شیر دوشیده شده‌تان از روزی به روز دیگر متفاوت است و به رژیم غذایی شما بستگی دارد. ممکن است آبی، زرد و یا قهوه‌ای باشد.

 

شیر ذخیره شده را قبل از دادن به شیرخوار به ملایمت نه با شدت تکان دهید تا چربی شیر که به قسمت بالای ظرف رفته با بقیه آن مخلوط شود. توجه کنید ذخیره شیر در مقادیر ۳۰ یا ۶۰ میلی‌لیتری باعث می‌شود شیرخوار ما تا زمانی که به منزل می‌رسیم چند بار شیر بخورد و خوشحال و راضی باشد. البته به خاطر داشته باشید بوی شیر تازه نسبت به فریز شده فرق دارد و شیرخوار تمایل دارد در مواقعی که به خانه می‌رسیم از گرمای بدن مادر و نوازش‌های او لذت ببرد و پستان مادر را بمکد.

 

منبع: روزنامه سلامت

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mehrvarzanco |

 

 

 

رضايي ازهيات مديره استقلال استعفا نداده

 

برخلاف اعلام دانشجو

اميدوار رضايي از هيات مديره استقلال استعفا نكرده است

رئيس فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي جز استعفا‌كنندگان در هيات مديره باشگاه استقلال نيست.

اعضاي هيات مديره باشگاه استقلال شب گذشته در جريان جلسه با علي سعيدلو؛ رئيس سازمان تربيت بدني از سمت خود استعفا كردند.

اعضا در اين جلسه متن استعفاي خود را تنظيم كرده و هر كدام زير اين نوشته را امضا كردند اما در جمع آنها، اميدوار رضايي پاي برگه استعفا را امضا نكرد. اين در حالي است كه خسرو دانشجو رئيس هيات مديره استقلال شب گذشته اعلام كرد رضايي نيز جزء استعفا كنندگان است.

استعفا كنندگان هيات مديره استقلال، خسرو دانشجو، امير واعظ آشتياني، علي انصاري و سعيد نفريه بودند. انصاري پيش از شروع جلسه و در حالي در اين نشست حاضر نبود استعفاي خود را اعلام كرده بود...../تحلیل:فارسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mehrvarzanco |

 

آه بكشید ‌‌تا سیستم‌ تنفسی‌تان ‌احیا‌ شود

 

دانشمند‌ان تصور می‌كنند كه با مطالعه روی الگوهای تنفسی انسان، دلیل «آه» كشیدن را كشف كرده‌اند.


آنها معتقدند ما «آه» می‌كشیم تا با تنظیم مجدد الگوهای تنفسی خستگی را از تن خارج كرده و دستگاه تنفسی خود را انعطاف‌پذیر و در حالت ارتجاعی نگه داریم.


در این پژوهش ۸ مرد و ۳۴ زن مورد مطالعه قرار گرفتند كه تی‌شرت‌هایی مجهز به حسگر به تن داشتند كه این حسگرها تنفس، ضربان قلب و سطح دی‌اكسیدكربن این افراد را طی ۲۰ دقیقه آرام نشستن ثبت می‌كرد.


آنچه محققان دانشگاه لئوون در بلژیك در بررسی‌های خود در جستجوی آن بودند، تغییرات خاصی بود كه طی یك دقیقه در لحظه آه كشیدن ایجاد می‌شد و می‌توانست موافق یا مخالف فرضیه تنظیم كننده مجدد یا به اصطلاح «ریست» شدن در اثر عملكرد آه كشیدن باشد و اكنون آنها تصور می‌كنند كه جواب خود را پیدا كرده‌اند.


الك ولمینكس، محقق این پژوهش كه یافته‌های خود را در مجله روان‌شناسی بیولوژیك به چاپ رسانده در این باره خاطرنشان كرد: نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهد كه حركات تنفسی قبل و بعد از آه كشیدن، متفاوت هستند و به این ترتیب این فرضیه تایید شد كه آه كشیدن در واقع سیستم تنفسی را احیا یا به اصطلاح ریست می‌كند.


این گزارش می‌افزاید: «فرضیه تنظیم‌كننده مجدد» مبتنی بر این ایده ارائه شده كه نفس كشیدن یك حركت پویای ارثی است كه با تمام انواع فاكتورهای داخلی و خارجی میزان اكسیژن مورد نیاز ما را تغییر داده و ریه‌های ما را سالم نگه داشته و آماده فعالیت می‌كند.... /  جام‌جم آنلاین

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mehrvarzanco |

1689م:«ميرويس» رئيس قبايل منطقه قندهار بهار 1689 به اصفهان پايتخت آن زمان ايران تبعيد شد كه يك اشتباه سياسي بزرگ بود. بي تدبيري حاكم قندهار و تبعيد ميرويس جنگ داخلي ايرانيان را در پي داشت. حكمران اعزامي از اصفهان به قندهار كه آشنايي كامل به وضعيت منطقه و روانشناسي مردم محل را نداشت «ميرويس» را عامل بي ثباتي قندهار اعلام كرد و تحت الحفظ روانه اصفهان ساحت كه در سي ام آوريل سال 1689 ميلادي به دارالحكومه اصفهان تحويل داده شد.

 

ميرويس


1896م:اول مه سال 1896 ميلادي روزي است كه ناصرالدين شاه از طايفه مغول تبار قاجار در حرم شاه عبدالعظيم در شهر ري به دست ميرزا رضا كرماني كشته شد. ناصرالدين شاه 16 ژوئيه 1831 به دنيا آمده بود و هنگام مرگ 65 ساله بود و 48 سال سلطنت كرده بود. ميرزارضا تپانچه را در زير عريضه خود (ورق كاغذ) پنهان كرده بود.

 

ناصرالدين شاه قاجار


1346م:در ارديبهشت 1346، در چهلمين سالگرد آغاز بكار نظام قضايي تازه ايران كه تا حدي ترجمه از سيستم قضايي فرانسه ــ بلژيك بود اعلام شد كه از 24 تيرماه اين سال با اختصاص يافتن پاره اي از دادگاههاي مدني به «امورخانواده»، امر طلاق كه جز در چند مورد خاص در دست شوهران بوده است به اين دادگاهها محول خواهد شد.

 

1978م:در نخستين روز سال 1978 آرام خاچاتوريان آهنگساز بلند آوازه ارمني اتحاد شوروي درگذشت.وي هنگام فوت 74 ساله بود.آرام سالها رياست اتحاديه آهنگسازان شوروي را برعهده داشت و با اين كه عضو حزب كمونيست بود علنا از پاره اي از تصميمات و كارهاي دولت مسكو انتقاد مي كرد.

 

آرام خاچاتوريان


1358ش:ساعت ده و 40 دقيقه بعد از ظهر 11 ارديبهشت 1358 مرتضي مطهري از روحانيون، استاد فلسفه و الهيات، پژوهشگر و رئيس جلسات شوراي انقلاب پس از خروج از خانه دكتر سحابي در خيابان فخرآباد (تهران) از فاصله نزديك از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و چند دقيقه بعد در بيمارستان «طرفه» واقع در همان نزديكي جان سپرد.


1865م:سي ام آوريل زادروز مورخ و فيلسوف آلماني «Max Nettlau ماكس نتلائو» است كه در سال 1865 به دنيا آمد و 79 سال عمركرد. وي كه هواخواه سوسياليسم بود تاليفات متعدد دارد كه مهمترين و معروفترينشان تاريخ هفت جلدي «آنارشيسم» است. ماكس كه در حومه شهر وين به دنيا آمده بود ترجيح مي داد كه او را آلماني بخوانند تا اتريشي.

 

ماكس نتلائو


1385ش:دهم ارديبشت 1385 (30 آوريل 2006) پروفسور «جان كنت گالبريت» از اقتصاددانان مهم جهان در97 سالگي در كمبريج (ماساچوست) درگذشت. وي 33 كتاب نوشته است كه معروفترينشان «جامعه دارا» است كه در سال 1958 انتشار يافت. وي همان كتاب را چهل سال بعد مورد تجديد نظر قرارداد و تحت عنوان «جامعه خوشبخت» منتشر ساخت.

 

جان كنت گالبريت


1288م:سي ام آوريل زادروزغزلسراي معاصر ايران، محمد حسن معيري (رهي معيري) است كه در سال 1909 به دنيا آمد و 59 سال عمر كرد. مردم معمولي وطن از طريق اشعار ترانه ها با «رهي» آشنا هستند به ويژه اشعاري را که براي ترانه هاي بانو هايده سروده بود. رهي، علاوه بر شعر و ادب در موسيقي، نوشتن و هنر نقاشي دست داشت و به همين دلايل مدتي رياست سازمان انتشارات كشور به او واگذار شده بود. رهي براثر بيماري سرطان درگذشت.

 

رهي


1993م:سي ام آوريل 1993 را زادروز WWW (شبكه شبكه ها ـ اينترنت) و آغاز بهره برداري از بزرگترين پديده ارتباط عمومي و غير انحصاري نوشته اند كه در زندگاني يكايك مردم ايجاد تحول كرده است.


1819م:اول ماه مه، پيش از آن كه به عنوان «روز جهاني كارگر» تعيين شود «روز آزادي مطبوعات» اعلام شده بود. اين تصميم در سال 1819 در فرانسه اتخاذ گرديد كه به تدريج جهاني شده است و در اين روز از سوي اتحاديه ها، سنديكاها و انجمن هاي روزنامه نگاران جشن و جلسات سخنراني برگزار مي شده است.


305م:ديو كلتيانوس (ديو كلتيان) امپراتور روم كه شهرت ضديت شديد با مسيحيت داشت اول مه سال 305 ميلادي بدون داشتن دشواري اعلام داشت كه ازهمبن امروز خود را بازنشسته مي كند و به زندگاني عادي بازخواهد گشت و بقيه عمر را به دور از صحنه سياست و حتي محيطي سياسي مانند پايتخت در يك نقطه ساحلي در ايلريا (آن قسمت كه امروز كرواسي خوانده مي شود) خواهد گذرانيد و حراست از روم از اين پس بر عهده ديگران است؛ همه بايد مدتي از اواخر عمر را بدون نگراني از كار و معيشت زندگي كنند.

 

ديو كلتيانوس


1982م:پارلمان جمهوري دمكراتيك ـ سوسياليست سريلانكا (سري ـ لانكا) 29 آوريل سال 1982 از شهر كلمبو به «كوته» ـ يك پايتخت قديمي اين جزيره 21 ميليون نفري كه درصد باسوادان آن بيش از هركشور ديگر جهان سوم است منتقل شد. شايد دليل آن به فراموشي سپردن دوران طولاني استعمار بوده است.

 

بانو «باندرانايکه»


1946م:اول ماه مه سال 1945 دكتر جوزف گوبلز رئيس تبليغات رايش سوم (دولت حزب ناسيونال سوسياليست) كه تنها يك روز صدراعظم آلمان شده بود در پناهگاهش در برلين، نخست با كمك همسرش شش فرزندشان را مسموم كردند و سپس هردو دست به خودكشي زدند و به پيشوا (هيتلر) كه شب پيش از آن خودكشي كرده بود پيوستند. هيتلر چند دقيقه پيش از خودكشي، درياسالار دونتيس را به رياست كشور (رئيس جمهوري) و دكتر گوبلز را به رياست دولت (مقام صدر اعظمي) منصوب كرده بود، دو سمتي كه قبلا خود او داشت.

 

گوبلز با همسر و شش فرزندش


2006م:ژيرينوقسكي ناسيوناليست معروف روس و رئيس حزب ليبرال دمكراتيك اين كشور و سه دوره نامزد رياست جمهوري روسيه در آخرين روز آوريل 2006 در كنگره اين حزب كه در مسكو برگزار شده بود گزارش مستندي را مطرح ساخت كه ثابت مي كند دولت انگلستان همچنان سياست هاي قرن نوزدهم خود را دنبال مي كند و تا كنون چند بار از طريق دولت آمريكا به اجراي اين سياست ها پرداخته و به نتايجي هم دست يافته است.

 

ژيرينوفسكي


1544: نيروهاي عثماني مجارستان را تصرف كردند.

1844: مورس نخستين تلگراف را مخابره كرد.

1867: دانشگاه « هوارد Howard» كه باهزينه دولت آمريكا در شهر واشنگتن براي سياهپوستان ساخته شده بودآغاز بكار كرد.

1889: كارخانه باير آلمان آسپرين را به صورت پودر به عنوان دارو به بازار فرستاد.

1925: قبرس مستعمره انگلستان شد.

1943: در آمريكا به دليل جنگ، جيره بندي مواد خوراكي به اجرا گذاشته شد.

1948: نام كره شمالي « جمهوري دمكراتيك خلق كره » اعلام شد.

1952: ساختمان تازه آرامگاه سعدي در شيراز گشايش يافت.

1953: دكتر مصدق سرتيپ مدبر را به رياست شهرباني منصوب كرد.

1962: دولت اسامي مسيل خورهاي تهران را علام داشت.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : mehrvarzanco |
رپورتاژ
فال حافظ
معرفی شرکت اریا منتخب پارسیان
سئو یعنی چی ؟
اریا منتخب پارسیان عرضه جوجه شترمرغ بوقلمون
تورهای لحظه آخری ارزان کیش دبی مالزی و تایلند
مبل تالار یا صندلی مبل تالار پذیرایی
قیمت عمل بینی
بلیط های چارتری ارزان قیمت
بهترین روش انتخاب آتلیه عروس
نورپردازی نما و آلاچیق
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
جاذبه های گردشگری کرمان یاسوج و معرفی تورهای لحظه آخری کیش مشهد
درباره اتوبار گلها تهران
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک
همه چیز در مورد جراحی بینی

لینک های مفید
آموزش عکاسی | برنامه بدنسازی | آموزش مجازی | آبنما | آگهی رایگان | متخص زنان و زایمان | بیوگرافی 98 |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.